KNBSB investeert in verenigingsadvies

De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond en Sportservice Nederland gaan samen de uitdaging aan om de honkbal- en softbalverenigingen van hun tekort aan vrijwilligers, leden en sponsors af te helpen. Dit doen zij met de succesmethode Meer in Kortere Tijd (MKT).

Investeren in verenigingen

Roy Vink, manager Breedtesport van de KNBSB, vindt het belangrijk dat zijn bond investeert in verenigingsadvies: “In een tijd waarin er vanuit de samenleving veel gevraagd wordt van verenigingen is het goed om ook vanuit de bond ondersteuning te bieden. We zien steeds vaker dat verenigingen maatschappelijke problemen als vergrijzing en hangjongeren moeten oppakken en daar een oplossing voor moeten bieden. Aan de andere kant hebben veel verenigingen het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Middels ondersteuning vanuit de KNBSB proberen wij verenigingen een handje te helpen om al deze uitdagingen aan te kunnen.”

Ambitie

Het tekort aan vrijwilligers, leden en sponsors is een verschijnsel waar verenigingen in alle takken van sport mee kampen. Vink: “Met name het vrijwilligersvraagstuk is een terugkerend thema vanuit onze verenigingen. Veel van onze verenigingen geven aan een tekort te hebben aan handjes om alle taken uit te voeren. Daarnaast hebben wij als bond de ambitie om te groeien in het aantal leden en beoefenaars en daar draagt het MKT ook in bij.”

Bewezen succesvol

Vink: “We kiezen voor Meer in Kortere Tijd omdat het een bewezen succesvolle methode is en we vertrouwen hebben in de organisatie Sportservice Nederland. Wij zijn van mening dat we via MKT onze verenigingen verder kunnen helpen in het verder vitaliseren van de club.” Cursusleider Niels van Weert, zelf honkballer, is blij met de keuze van de KNBSB. “Al zo’n 1500 verenigingen volgden al één van de drie cursussen bij ons. Dit leidde onder meer al tot 55.000 nieuwe vrijwilligers. We hebben er alle vertrouwen in ook bij de honkbal- en softbalsport succes te behalen!”

E-learning

De KNBSB heeft gekozen om MKT aan te bieden aan de hand van E-learning. Vink: “E-learning is effectief en sluit aan bij de tijd van nu. Daarnaast brengt het ook een kostenbesparing met zich mee.”

Verenigingen kunnen in hun eigen tijd en tempo het traject doorlopen en zijn daardoor een stuk flexibeler in de duur en snelheid van het traject. Deelname levert de clubs meer vrijwilligers, leden en sponsorinkomsten op. Daarnaast krijgen de verenigingen €150,- van de KNBSB retour na afronding van een traject. Daardoor kost een traject nu nog maar €145,- per vereniging.

Aanmelden

Voor meer informatie en het aanvragen van het traject kunnen de verenigingen terecht op https://www.knbsb.nl/verenigingen/ondersteuning/vrijwilligerswerving

  • Aangemaakt op .